ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ကရွင္ေမြးလြန္း

Monday, 8 April 2013

အေမရိကန္ကရွင္ေမြးလြန္း


Photo: အေမရိကန္ကရွင္ေမြးလြန္း
--------------------------
Happy family ... Michelle Duggar is surrounded by her children and husband Jim Bob
အေမရိကန္ကရွင္ေမြးလြန္းႏွင္.ခင္ပြန္းနွင္.သားသမီးမ်ား 


ထူးထူးဆန္းဆန္းသူတုိ.ရဲ.သားသမီး ၁၇ ေယာက္စလံုးရဲ.နာမည္ေတြဟာ J နဲ.စတဲ.အေမရိကန္နုိင္ငံမွ
အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးဟာ ၁၈ေယာက္ေၿမာက္ရင္ေသြး၊သမီးေလးကုိလဲ Jordyn -Grace
Makiya Duggar လုိ.အမည္ေပးကာေမြးဖြားခဲ.ၿပန္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဘာသာတရားကုိင္းရွဳိင္းသူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိသူ Michelle Duggar ဟာ ၇ေပါင္
နဲ. ၃ ေအာင္စ အေလးခ်ိန္ရွိတဲ.သမီးေလးကုိအေမရိကန္နုိင္ငံ အာကင္ေဆာၿပည္နယ္မွာဗုိက္ခြဲၿပီးေမြး
ဖြားခဲ.တာၿဖစ္ပါတယ္။
သူ.အေမနဲ.သူ.အမမ်ားလုိပဲအလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးဘုရားသခင္ကေပးတဲ.ခရစ္စမတ္အတြက္အ
ေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ပါပဲလုိ. သား ၁၀ ေယာက္ သမီး ၈ ေယာက္ရွိသြားၿပီၿဖစ္တဲ.ဖခင္ Mr Duggar
ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးဆုိပါတယ္။
မိခင္အတြက္သံုးႀကိမ္ေၿမာက္ဗုိက္ခြဲေမြးရတာၿဖစ္ၿပီးကေလးကကန္.လန္.သေႏၶတည္ေနလုိ.အခုလုိခြဲေမြး
ရတာၿဖစ္ပါတယ္။မိခင္ေရာကေလးပါက်န္းက်န္းမာမာရွိပါတယ္လုိ.ခင္ပြန္းသည္ကဆုိပါတယ္။
အသက္အႀကီးဆံုးကေလးက အသက္ ၂၀ ၿဖစ္ၿပီးအသက္အစဥ္အလုိက္ကေတာ.ေအာက္ပါအတို္င္းပါ။

Joshua , 20 ,Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one , Jordyn Grace ( just born ).

သူတို.အေနနဲ.ေနာက္ထပ္ရယင္ထပ္ၿပီးေတာ.ကေလးယူခ်င္ပါေသးတယ္လုိ.လည္းဆုိၿပန္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာကုိယ္ပုိင္တယ္လီေဗးရွင္းတင္ဆက္မွဳအစီအစဥ္ေတြၿပဳလုပ္ေနတဲ.သူတုိ.ဇနီးေမာင္ႏွံက
ေတာ.ပဋိသေႏၶတားဆီးေရးေဆး၀ါးနည္းလမ္းေတြသံုးစဲြဖုိ.ၿငင္းပယ္ခဲ.ၿပီးရသမွ်ကေလးအားလံုးဟာဘု
ရားသခင္ဆီကလက္ေဆာင္ၿဖစ္ပါသတဲ.။
ကြ်န္ေတာ္တုိ.ဆီမွာလည္းဘုရားေပးတဲ.ဆုဆုိၿပီးေရွးလူႀကီးေတြေၿပာစကားရွိခဲ.တာပါပဲ။
ေမြးလည္းေမြးနုိင္လြန္းတဲ.ရွင္ေမြးလြန္းပါပဲ။


A WOMAN who has already had 17 kids with names beginning with the letter J has given birth to her 18TH child – a girl named Jordyn-Grace Makiya Duggar. 

Devout Christian Michelle Duggar, 42, delivered the baby girl by Caesarean section yesterday in Arkansas, US. 

The baby weighed 7lbs, 3oz (3.26kg) and was 20 inches long. 

“The ultimate Christmas gift from God,” said dad Jim Bob Duggar. 

“She’s just absolutely beautiful, like her mom and her sisters.” 

The Duggars now have ten sons and eight daughters. 

Jim Bob, 43, said Michelle started having contractions on Wednesday night. 

She needed the Caesarean section, her third, because the baby was lying sideways.

Jim Bob said both baby and mother were doing well. 

He said: “We both would love to have more”. 

The couple's oldest child, Joshua, is 20. 

The other Duggar children, in between Joshua and Jordyn-Grace, are Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one. 

The Duggars, who have their own TV show in the US, refuse to use any form of contraception and say each child is gift from God.

Posted by peter kyaw | at 8:32 AM

၆။ထူးဆန္းဖြယ္ရာမ်ား
Happy family ... Michelle Duggar is surrounded by her children and husband Jim Bob
အေမရိကန္ကရွင္ေမြးလြန္းႏွင္.ခင္ပြန္းနွင္.သားသမီးမ်ား
ထူးထူးဆန္းဆန္းသူတုိ.ရဲ.သားသမီး ၁၇ ေယာက္စလံုးရဲ.နာမည္ေတြဟာ J နဲ.စတဲ.အေမရိကန္နုိင္ငံမွ
အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ဴိးသမီးတစ္ဦးဟာ ၁၈ေယာက္ေၿမာက္ရင္ေသြး၊သမီးေလးကုိလဲ Jordyn -Grace
Makiya Duggar လုိ.အမည္ေပးကာေမြးဖြားခဲ.ၿပန္ပါတယ္။
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ဘာသာတရားကုိင္းရွဳိင္းသူ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိသူ Michelle Duggar ဟာ ၇ေပါင္
နဲ. ၃ ေအာင္စ အေလးခ်ိန္ရွိတဲ.သမီးေလးကုိအေမရိကန္နုိင္ငံ အာကင္ေဆာၿပည္နယ္မွာဗုိက္ခြဲၿပီးေမြး
ဖြားခဲ.တာၿဖစ္ပါတယ္။
သူ.အေမနဲ.သူ.အမမ်ားလုိပဲအလြန္ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးဘုရားသခင္ကေပးတဲ.ခရစ္စမတ္အတြက္အ
ေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္ပါပဲလုိ. သား ၁၀ ေယာက္ သမီး ၈ ေယာက္ရွိသြားၿပီၿဖစ္တဲ.ဖခင္ Mr Duggar
ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးဆုိပါတယ္။
မိခင္အတြက္သံုးႀကိမ္ေၿမာက္ဗုိက္ခြဲေမြးရတာၿဖစ္ၿပီးကေလးကကန္.လန္.သေႏၶတည္ေနလုိ.အခုလုိခြဲေမြး
ရတာၿဖစ္ပါတယ္။မိခင္ေရာကေလးပါက်န္းက်န္းမာမာရွိပါတယ္လုိ.ခင္ပြန္းသည္ကဆုိပါတယ္။
အသက္အႀကီးဆံုးကေလးက အသက္ ၂၀ ၿဖစ္ၿပီးအသက္အစဥ္အလုိက္ကေတာ.ေအာက္ပါအတို္င္းပါ။

Joshua , 20 ,Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one , Jordyn Grace ( just born ).

သူတို.အေနနဲ.ေနာက္ထပ္ရယင္ထပ္ၿပီးေတာ.ကေလးယူခ်င္ပါေသးတယ္လုိ.လည္းဆုိၿပန္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာကုိယ္ပုိင္တယ္လီေဗးရွင္းတင္ဆက္မွဳအစီအစဥ္ေတြၿပဳလုပ္ေနတဲ.သူတုိ.ဇနီးေမာင္ႏွံက
ေတာ.ပဋိသေႏၶတားဆီးေရးေဆး၀ါးနည္းလမ္းေတြသံုးစဲြဖုိ.ၿငင္းပယ္ခဲ.ၿပီးရသမွ်ကေလးအားလံုးဟာဘု
ရားသခင္ဆီကလက္ေဆာင္ၿဖစ္ပါသတဲ.။
ကြ်န္ေတာ္တုိ.ဆီမွာလည္းဘုရားေပးတဲ.ဆုဆုိၿပီးေရွးလူႀကီးေတြေၿပာစကားရွိခဲ.တာပါပဲ။
ေမြးလည္းေမြးနုိင္လြန္းတဲ.ရွင္ေမြးလြန္းပါပဲ။


A WOMAN who has already had 17 kids with names beginning with the letter J has given birth to her 18TH child – a girl named Jordyn-Grace Makiya Duggar.

Devout Christian Michelle Duggar, 42, delivered the baby girl by Caesarean section yesterday in Arkansas, US.

The baby weighed 7lbs, 3oz (3.26kg) and was 20 inches long.

“The ultimate Christmas gift from God,” said dad Jim Bob Duggar.

“She’s just absolutely beautiful, like her mom and her sisters.”

The Duggars now have ten sons and eight daughters.

Jim Bob, 43, said Michelle started having contractions on Wednesday night.

She needed the Caesarean section, her third, because the baby was lying sideways.

Jim Bob said both baby and mother were doing well.

He said: “We both would love to have more”.

The couple's oldest child, Joshua, is 20.

The other Duggar children, in between Joshua and Jordyn-Grace, are Jana, 18, John-David, 18, Jill, 17, Jessa, 16, Jinger, 14,Joseph, 13, Josiah, 12, Joy-Anna, 11; Jeremiah, nine, Jedidiah, nine, Jason, eight, James, seven, Justin, six, Jackson, four, Johannah, three, and Jennifer, one.

The Duggars, who have their own TV show in the US, refuse to use any form of contraception and say each child is gift from God.

Posted by peter kyaw | at 8:32 AM

၆။ထူးဆန္းဖြယ္ရာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...