ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာရိွ တရားမ၀င္ (ႏွစ္လံုး/သံုးလံုး) ထီေလာင္းကစားဒိုင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

Tuesday, 28 May 2013

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ေညာင္ခါးရွည္ စံျပေက်းရြာရိွ တရားမ၀င္ (ႏွစ္လံုး/သံုးလံုး) ထီေလာင္းကစားဒိုင္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ တင္ျပျခင္း

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္းခါးရွည္ စံျပေက်းရြာသည္  ရန္ကုန္- ေမာ္လၿမိဳင္ ကားလမ္းေဘး စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အဓိကျဖင့္ ၀င္ေငြေကာင္းေသာ ရြာႀကီး တစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ စီးပြါးေရး ေကာင္းမြန္မႈ႕ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေက်းရြာတြင္ တရားမ၀င္ (ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး) ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ား အတင့္ရဲစြာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ် လွ်က္ရိွပါသည္။
တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားဒိုင္လုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆးပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ အလွကုန္အေရာင္းဆိုင္
၊ ေရႊဆိုင္၊ လက္ၻရည္ဆိုင္၊ အရက္ကိုယ္စားလွယ္ဆုိင္၊ တရားမ၀င္ေလာင္စာဆီအေရာင္းဆိုင္ စသည့္ျဖင့္ အေရာင္ျပလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားပါသည္။ ဒိုင္ခ်ဴပ္၊ လက္ခြဲဒိုင္မ်ား ေလာင္းကစား မူျပဳေသာ ေနရာမ်ားမွာ ေက်းရြာ ေစ်းလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ ၁ လမ္း ၊ ၂ လမ္း စာတိုက္လမ္း ၊သီရိလမ္းမ်ားတြင္ အဓိက ေကာ္မရွင္စားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ပါသည္။
အထက္ဌာန မ်ားမွလာေရာက္ ဖမ္းဆီေသာ္လည္း ေလာင္းကစားသူ။ ေကာ္မရွင္စား ေရာင္းခ်သူမ်ားသာ ဖမ္းမိသြားေသာ္လည္း ဒိုင္ခ်ဴပ္၊ လက္ခြဲဒိုင္မ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရမႈ႕ မရိွပဲ ယေန႔ထက္တိုင္ တရားမ၀င္ ထိကို ယေန႔တုိင္ေရာင္းခ်လွ်က္ရိွပါသည္
ေက်းရြာတြင္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားကို တန္စိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ လုိင္းေၾကးေပးျခင္း၊ ၎တို႔ႏွင့္မသင့္ျမတ္သူမ်ား ကို အုပ္စုဖြဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပိုင္:ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ေငြေၾကးအင္အားျဖင့္ ဖိအားေပး ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ခ်ယ္လွယ္ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ ရိွပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေက်းရြာေနျပည္သူလူထုအတြက္ ဆင္းရဲမႈ႔ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ လူမႈဘ၀တိုးတတ္ေရး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစု အတြက္ အေထာက္အပံ ျဖစ္ေစရန္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေပးေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ မွ်တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားအတြက္ အသံုးျပဳသျဖင့္ အရင္းအႏွီးး ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားျခင္း မ်ားေက်းရြာတြင္ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရိွပါသည္။
မၾကာမွီ မိုးရာသီစိုက္ပ်ိဳးေရး စရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ေတာင္သူလယ္သမား မ်ားထံထုတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္း ရိွ တရားမ၀င္ ႏွစ္လံဳး၊ သံုးလံုး ေလာင္းကစား ဒိုင္ခ်ဴပ္ လက္စြဲ ဒိုင္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးပါရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ သို႔အေၾကာင္းၾကား တင္ျပအပ္ပါသည္။
တရားမ၀င္ ေလာင္းကစားပေပ်ာက္ ေစလိုသူ
ေညာင္ခါးရွည္ ေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ား
ေ၀ါၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး

2 comments:

  1. လဒ္စားတဲ့ေကာင္ေတြကိုသာ ရွင္းလိုက္ပါ ပေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္

    ReplyDelete
  2. ေညာင္ခါးရွည္သားလားမင္းက

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...