ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္

Monday, 21 January 2013

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္


Photo: ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားႏႈန္းအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာအာရွတိုက္မွျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြမ္းစားႏႈန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္
ေနကာအိႏိၵယႏိုင္ငံက ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းနီေပါႏိုင္ငံက ၃၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက ၂၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံက ၂၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ က ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးရပ္ တည္လ်က္ရွိသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာကကြမ္းစားတဲ့သူကအရမ္းမ်ားတယ္။ ကြမ္းမွာပါတဲ့ထံုးဟာေက်ာက္ကပ္ထဲေရာက္ၿပီးထံုးတည္တဲ့ေရာဂါလည္း
ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြမ္းသီးေတြကသြားဖံုးတို႔၊ လွ်ာတို႔ကိုထိမိၿပီးအနာျဖစ္ သြားရင္ သြားဖံုးကင္ဆာ၊ လွ်ာကင္ ဆာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုကင္ဆာေရာဂါ
ေတြကကြမ္းစားတဲ့သူေတြ မွာအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္''ဟုအေထြေထြေရာဂါကု
ဆရာဝန္ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကြမ္းယာစားသံုးမႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး
ဆိုးက်ဳိးမ်ားအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚ
ေစေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုအခါ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ လိုင္းကား၊ ႐ံုးအစ
ရွိသည့္ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကြမ္းစားသံုးမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ကြမ္းတံေတြးေထြးရန္အတြက္ သီးသန္႔ပံုးမ်ားထားရွိလာၾကေၾကာင္း
လည္းသိရသည္။

''ကြၽန္မဆိုင္ကတစ္ေန႔ကိုအခ်ိန္ ၁ဝ ေလာက္ ေရာင္းရတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ရက္ကို ၁ သိန္းဝန္းက်င္ေလာက္ေတာ့ ေရာင္းအားရွိတယ္''ဟုမိဘအရိပ္ ကြမ္းယာဆိုင္မွ ဆိုင္ရွင္ကေျပာသည္။

ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားတြင္ 92 ၊ ဘုရင္မ၊ ဗမာေဆးအစရွိသည့္ ေဆးေမႊးမ်ား
အမ်ားဆံုးေရာင္းခ်ရၿပီးထိုေဆးမ်ားထဲတြင္ 92ကြမ္းစားေဆးသည္
ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာကြမ္းစားေဆးမ်ား
အနက္ ဘုရင္မ၊ ဆာဂါ၊ ဆင္ ဂနယ္၊ စတား၊ 100,92, 45အစရွိသည့္
ေဆးေမႊးတုိ႔ကိုအမ်ားဆံုးစားသံုးၾကသည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးပါဝင္သည့္ကြမ္းစားႏႈန္းမွာ ၈၃ 
ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိၿပီး၊ အိႏၵိယထုတ္ေဆးေပါင္းေဆးေမႊးမ်ားပါဝင္သည့္ ကြမ္းစား ႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာထံုးျဖဴသီးသန္႔စားသံုးႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားေသာေဆးမ်ား ႏွင့္ စားသံုးမႈမွာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေၾကာင္းကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ စစ္တမ္းအရ
သိရသည္။
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားသံုးမႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲ၌ ထိပ္ဆံုးမွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိကမၻာေပၚတြင္ ေဆးရြက္ႀကီး (ကြမ္း) စားႏႈန္းအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာအာရွတိုက္မွျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကြမ္းစားႏႈန္းသည္ ၅၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွရပ္တည္
ေနကာအိႏိၵယႏိုင္ငံက ၃၂ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းနီေပါႏိုင္ငံက ၃၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံက ၂၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံက ၂၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံ က ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးရပ္ တည္လ်က္ရွိသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာကကြမ္းစားတဲ့သူကအရမ္းမ်ားတယ္။ ကြမ္းမွာပါတဲ့ထံုးဟာေက်ာက္ကပ္ထဲေရာက္ၿပီးထံုးတည္တဲ့ေရာဂါလည္း
ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ကြမ္းသီးေတြကသြားဖံုးတို႔၊ လွ်ာတို႔ကိုထိမိၿပီးအနာျဖစ္ သြားရင္ သြားဖံုးကင္ဆာ၊ လွ်ာကင္ ဆာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒီလိုကင္ဆာေရာဂါ
ေတြကကြမ္းစားတဲ့သူေတြ မွာအမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္''ဟုအေထြေထြေရာဂါကု
ဆရာဝန္ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ကြမ္းယာစားသံုးမႈ မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး
ဆိုးက်ဳိးမ်ားအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကုိလည္း ျဖစ္ေပၚ
ေစေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုအခါ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း၊ လိုင္းကား၊ ႐ံုးအစ
ရွိသည့္ လူေနထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကြမ္းစားသံုးမႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ကြမ္းတံေတြးေထြးရန္အတြက္ သီးသန္႔ပံုးမ်ားထားရွိလာၾကေၾကာင္း
လည္းသိရသည္။

''ကြၽန္မဆိုင္ကတစ္ေန႔ကိုအခ်ိန္ ၁ဝ ေလာက္ ေရာင္းရတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ရက္ကို ၁ သိန္းဝန္းက်င္ေလာက္ေတာ့ ေရာင္းအားရွိတယ္''ဟုမိဘအရိပ္ ကြမ္းယာဆိုင္မွ ဆိုင္ရွင္ကေျပာသည္။

ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားတြင္ 92 ၊ ဘုရင္မ၊ ဗမာေဆးအစရွိသည့္ ေဆးေမႊးမ်ား
အမ်ားဆံုးေရာင္းခ်ရၿပီးထိုေဆးမ်ားထဲတြင္ 92ကြမ္းစားေဆးသည္
ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေသာကြမ္းစားေဆးမ်ား
အနက္ ဘုရင္မ၊ ဆာဂါ၊ ဆင္ ဂနယ္၊ စတား၊ 100,92, 45အစရွိသည့္
ေဆးေမႊးတုိ႔ကိုအမ်ားဆံုးစားသံုးၾကသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးပါဝင္သည့္ကြမ္းစားႏႈန္းမွာ ၈၃
ဒသမ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိၿပီး၊ အိႏၵိယထုတ္ေဆးေပါင္းေဆးေမႊးမ်ားပါဝင္သည့္ ကြမ္းစား ႏႈန္းမွာ ၈ ဒသမ ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာထံုးျဖဴသီးသန္႔စားသံုးႏႈန္းမွာ ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျခားေသာေဆးမ်ား ႏွင့္ စားသံုးမႈမွာ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေၾကာင္းကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ WHO ၏ စစ္တမ္းအရ
သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...