ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ

Sunday, 21 April 2013

အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ

အင္တာနက္ဆုိင္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာ
=======================================

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၂-၄-၂၀၁၃


ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမ ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သေျပကုန္း ေစ်းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားၾကသည့္ အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ား မွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ နည္းပါး လာသည့္ အတြက္ ေစ်းကြက္ အတြင္း တြက္ေျခ မကုိက္ သျဖင့္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

" ႏွစ္သိန္းတန္ ဖုန္း မေပၚခင္ ကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ ေသးတယ္ ၊ ႏွစ္သိန္းတန္ ဖုန္း ေပၚၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆုိင္ကုိ လူအလာ သိသိသာသာ က်ဆင္း သြားတယ္ ၊ အေၾကာင္း ကေတာ့ အင္တာနက္ပါ တစ္ခါတည္း ဖြင့္လို႔ရတဲ့ ဖုန္းေတြ ဆုိေတာ့ ဟန္းဆက္ နည္းနည္း ေလးေကာင္းတာ ၀ယ္ၿပီး ဟန္းဆက္နဲ႔ ပဲအင္တာနက္ သံုးၾကတာ မ်ားလာတယ္ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုိင္ကုိေတာ့ ဂိမ္းကစားတဲ့့ သူေတြနဲ႔ ၊ ႏုိင္ငံျခားကုိ ဖုန္းေခၚ တာရယ္ပဲ အဓိက လာၾက ပါတယ္ ၊ အင္တာနက္ ကုိ ဆုိင္ထုိင္ သံုးတဲ့သူက ခုဆုိ ေတာ္ေတာ္ ေလး နည္းသြားပါၿပီ ၊ ေနာက္ၿပီး စက္တစ္လံုး အတြက္ တစ္နာရီ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ ပဲဆုိေတာ့ ေငြလံုး ေငြရင္းနဲ႔လည္း ျပန္မရဘူး ၊ လူေတြ အလြန္ဆံုး ထုိင္သံုးရင္ ၃ နာရီ အမ်ားဆံုး ပါပဲ ၊ အခု ဂိမ္း ကစား သူေတြရွိလုိ႔ ခံသာတာပါ ..... " ဟု အင္တာနက္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ားမွာ စဖြင့္ ကတည္းက တစ္နာရီ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ သာ ေကာက္ခံၿပီး ယခုအထိ ေစ်းႏႈန္း မေျပာင္းလဲဘဲ ေကာက္ခံသည့္ အျပင္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း မွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူမ်ား မ်ားျပား လာသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ႀကီးမားသည့္ အင္တာနက္ ဆုိင္တုိ႔မွာ တြက္ေျခ မကိုက္ဘဲ အ႐ႈံး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း ၊ အခ်ိဳ႕ ဆုိင္မ်ားမွာ တစ္ေန႔လံုး အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ မရွိသေလာက္ နည္းလာသည့္ အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ မငွားဘဲ ပုိင္ရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ဆုိင္ထုိင္ ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။
The Myawady Daily

ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ နယ္ေျမ ၊ ဇမၺဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ သေျပကုန္း ေစ်းတြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားၾကသည့္ အင္တာ
နက္ ဆုိင္မ်ား မွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ နည္းပါး လာသည့္ အတြက္ ေစ်းကြက္ အတြင္း တြက္ေျခ မကုိက္ သျဖင့္ အ႐ႈံးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။ " ႏွစ္သိန္းတန္ ဖုန္း မေပၚခင္ ကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ ေသးတယ္ ၊ ႏွစ္သိန္းတန္ ဖုန္း ေပၚၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆုိင္
ကုိ လူအလာ သိသိသာသာ က်ဆင္း သြားတယ္ ၊ အေၾကာင္း ကေတာ့ အင္တာနက္ပါ တစ္ခါတည္း ဖြင့္လို႔ရ
တဲ့ ဖုန္းေတြ ဆုိေတာ့ ဟန္းဆက္ နည္းနည္း ေလးေကာင္းတာ ၀ယ္ၿပီး ဟန္းဆက္နဲ႔ ပဲအင္တာနက္ သံုးၾက
တာ မ်ားလာတယ္ ၊ 
 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုိင္ကုိေတာ့ ဂိမ္းကစားတဲ့့ သူေတြနဲ႔ ၊ ႏုိင္ငံျခားကုိ ဖုန္းေခၚ တာရယ္ပဲ အဓိက လာၾက ပါတယ္ ၊ အင္တာနက္ ကုိ ဆုိင္ထုိင္ သံုးတဲ့သူက ခုဆုိ ေတာ္ေတာ္ ေလး နည္းသြားပါၿပီ ၊ ေနာက္ၿပီး စက္တစ္လံုး အ
တြက္ တစ္နာရီ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ ပဲဆုိေတာ့ ေငြလံုး ေငြရင္းနဲ႔လည္း ျပန္မရဘူး ၊ လူေတြ အလြန္ဆံုး ထုိင္သံုးရင္ ၃ နာရီ အမ်ားဆံုး ပါပဲ ၊ အခု ဂိမ္း ကစား သူေတြရွိလုိ႔ ခံသာတာပါ ..... " ဟု အင္တာနက္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ တစ္ဦး
က ေျပာသည္။

အင္တာနက္ ဆုိင္မ်ားမွာ စဖြင့္ ကတည္းက တစ္နာရီ ေငြက်ပ္ ၄၀၀ သာ ေကာက္ခံၿပီး ယခုအထိ ေစ်းႏႈန္း မေျပာင္းလဲဘဲ ေကာက္ခံသည့္ အျပင္ မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း မွ အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူမ်ား မ်ားျပား လာသည့္ အ
တြက္ေၾကာင့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ႀကီးမားသည့္ အင္တာနက္ ဆုိင္တုိ႔မွာ တြက္ေျခ မကိုက္ဘဲ အ႐ႈံး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေၾကာင္း ၊ အခ်ိဳ႕ ဆုိင္မ်ားမွာ တစ္ေန႔လံုး အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူ မရွိသေလာက္ နည္းလာ
သည့္ အတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္ မငွားဘဲ ပုိင္ရွင္မ်ား ကုိယ္တုိင္ ဆုိင္ထုိင္ ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

The Myawady Daily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...