ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္ဆီ S4 ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား(ရုပ္/သံ)

Saturday, 4 May 2013

ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္ဆီ S4 ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ပြား(ရုပ္/သံ)

ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္ဆီ S4 ကို ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ ေရာင္းခ်တဲ့ ေမလ ၄ရက္ေန႔မနက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္မွာ ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီနဲ႔ ဖုန္းဝယ္ယူသူေတြၾကားမွာ အေခ်အတင္ စကားမ်ားခဲ့ၾကပါတယ္။

by Kamayut Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...