ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ဒုုတိယအၾကီးဆံုုး ငါး - Basking Fish

Monday, 10 June 2013

ကမၻာ့ဒုုတိယအၾကီးဆံုုး ငါး - Basking Fish


Photo: ကမၻာ့ဒုုတိယအၾကီးဆံုုး ငါး - Basking Fish 

Basking Fish - ေနပူဆာလံုုငါးလိုု႔ ေခၚပါတယ္။ ေရျပင္အထက္ကိုုတက္ျပီး ေနေရာင္နဲ႔အေႏြးဓာတ္ကိုု ရယူတတ္လိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ဥေရာပ တစ္ဝိုုက္ ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ကမ္းမွာ အက်က္စားမ်ားတဲ့ ငါးမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဒုုတိယ အၾကီးဆံုုးငါးပါ။ အၾကီးဆံုုးအားျဖင့္ ေပ ၄၀ အရွည္၊ အေလးခ်ိန္ တန္ ၂၀ ေလာက္ထိကိုု ၁၈၅၁ ခုုႏွစ္က ကေနဒါမွာ ေတြ႔ရွိခ့ဲပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဆုုိရင္ ေပ ၂၀ မွ ၂၆ ေပၾကားမွာ ေတြ႔ရတတ္ျပီး ၅ တန္ေက်ာ္အထိ အေလးခ်ိန္ စီးပါတယ္။ 

ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ပါးစပ္အင္မတန္ၾကီးမားျပီး အရိးအဆင္းေၾကာင္းမ်ား သိသိသာသာေပၚေနမွုုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ ႔ကိုု Bone Fish ( အရိုးငါး) လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ေနပူဆာလံုုတယ္ဆုုိေပမယ့္ သာမန္အားျဖင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ေပ ၂၉၉၀ မွာ အသက္ရွင္ ေနထိုုင္သြားလာ တတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆင္ေဝလငါးမန္းလိုု႔လည္းေခၚဆုုိျပီး သူ႔အသား၊ ေတာင္ပံ၊ အျမီး အစရွိသျဖင့္ တိ႔ုုကိုု ေဆးဖတ္ဝင္တယ္ဆိုုတဲ့ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွုုေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရမယ့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar
Basking Fish - ေနပူဆာလံုုငါးလိုု႔ ေခၚပါတယ္။ ေရျပင္အထက္ကိုုတက္ျပီး ေနေရာင္နဲ႔အေႏြးဓာတ္ကိုု ရယူတတ္လိုု႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေနဒါ၊ ျပင္သစ္၊ဥေရာပ တစ္ဝိုုက္ ပင္လယ္ျပင္ေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ကမ္းမွာ အက်က္စားမ်ားတဲ့ ငါးမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဒုုတိယ အၾကီးဆံုုးငါးပါ။ အၾကီးဆံုုးအားျဖင့္ ေပ ၄၀ အရွည္၊ အေလးခ်ိန္ တန္ ၂၀ ေလာက္ထိကိုု ၁၈၅၁ ခုုႏွစ္က ကေနဒါမွာ ေတြ႔ရွိခ့ဲပါတယ္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ဆုုိရင္ ေပ ၂၀ မွ ၂၆ ေပၾကားမွာ ေတြ႔ရတတ္ျပီး ၅ တန္ေက်ာ္အထိ အေလးခ်ိန္ စီးပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ပါးစပ္အင္မတန္ၾကီးမားျပီး အရိးအဆင္းေၾကာင္းမ်ား သိသိသာသာေပၚေနမွုုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ ႔ကိုု Bone Fish ( အရိုးငါး) လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ေနပူဆာလံုုတယ္ဆုုိေပမယ့္ သာမန္အားျဖင့္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ ေပ ၂၉၉၀ မွာ အသက္ရွင္ ေနထိုုင္သြားလာ တတ္တဲ့ ငါးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္ေဝလငါးမန္းလိုု႔လည္းေခၚဆုုိျပီး သူ႔အသား၊ ေတာင္ပံ၊ အျမီး အစရွိသျဖင့္ တိ႔ုုကိုု ေဆးဖတ္ဝင္တယ္ဆိုုတဲ့ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မွုုေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ကိုု ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရမယ့္ ငါးမ်ိဳးစိတ္ တစ္ခုုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...